Copied to clipboard

Jeg ved, hvad en genrehybrid er.

  • Ja 67%
  • Nej 33%
  • Jeg har hørt begrevet, men kan ikke forklare det 0%