Copied to clipboard

Hvordan skal den fremtidige vedligehold af fællesarealer foregå?

Vi mødes 1 dag om året (kl. 09-16) og hver hustand bidrager med 7 mandetimer. Altså skal hver hustand bidrage med 7 timer. Enten fra en person eller splittet op på 2 eller flere. Det giver os 16 x 7 timer. Er der ikke til 7 timers arbejde, så stopper vi selvfølgelig bare når vi er færdige.
Vi mødes 2 gange om året (forår og efterår fra kl. 09-16), men hvor det kun er 8 hustande per gang. Igen vil hver hustand skulle bidrage med 7 mandetimer enten i foråret eller i efteråret
Vi mødes 2 gange om året (forår og efterår fra kl. 09-16) med alle 16 hustande per gang. Her vil hver hustand skulle bidrage med 7 mandetimer både i foråret og i efteråret. Enten fra en person eller splittet op på 2 eller flere. Det giver os 16 x 7 x 2 timer. Er der ikke til 7 timers arbejde på de pågældende dage, så stopper vi selvfølgelig bare når vi er færdige.
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.