Copied to clipboard

Blev dit etik formet af de bibelske fortællinger?

  • Ja 38%
  • Lidt 25%
  • Nej 38%