Copied to clipboard

Vil du have en EU afstemning om hvorvidt Danmark skal blive eller forlade?

Ja
Nej
Ved ikke
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.