Copied to clipboard

Jeg ved, hvad intertekstualitet er.

Ja
Nej
Jeg har hørt begrebet, men kan ikke forklare det
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.