Copied to clipboard

في حال قوم جيدك ماذا تفعل لتنويمه

اتخيل مكوه مرهوجه مثل جيسة فول
اتخيل زبيده تخثرج
اتخيل بوعبودمفصح
انقز عشان يتوزع الدم بعيد عن النغل المقوم
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.