Copied to clipboard

I kommentarfeltet bedes du skrive, 1) hvordan du selv bidrager til god trivsel, 2) forslag til hvordan trivslen kan forbedres, og 3) hvad du helst selv vil ændre for at skabe forbedring

Jeg synes, vi skal have en ny dommerdag om ½ år
Jeg synes, vi skal have en ny dommerdag om 1 år
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.