Copied to clipboard

Mikä talouspolitiikan suuntaus pitää pahimpana ongelmana inflaatiota?

  • Keynesiläinen suuntaus 50%
  • Monetaristinen suuntaus 25%
  • Uusliberalistinen suuntaus 25%