Home


Punkt 4) Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Total votes: 3