Copied to clipboard

من هو الزعيم والقائد العربي الذي يستحق جائزة نوبل للسلام ؟؟

الملك محمد السادس عاهل المملك
تاببر
غتايغغغفقققق
نننننننلللللللللللللل
لاااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااا
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.