Copied to clipboard

Het maakt niet uit bij welke leverancier ik groene stroom koop, het is allemaal 'goed' voor het milieu.

YES
NO
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.