Copied to clipboard

第二屆歌喉讚最佳加油團票選

1.最強輻射釋放團(放射腫瘤醫學部)
2.漸入佳靜(內視鏡科)
3.珍珍加油團(專師加護組)
4.採購壯丁組(採購課)
5.血腫話甲燒聲水姑娘(6C血液腫瘤病房)
6.貞勞叫(復健科)
7.皮膚科加油團(皮膚科)
8.國際減重美咩後援會(國際減重暨糖尿病手術中心)
9.CCU美少女(心臟內科加護病房)
10.探美里阿如加油團(一般影像診斷科)
11.為藥瘋狂隊(藥劑部&人力資源室)
12.腎臟只有一隊(血液透析室護理組)
13.淑芬隊不隊(7A外科病房&護佐中心)
14.社醫芋圓好棒棒(社工課&社區健康促進課)
15.期婷好棒棒(財務課)
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.