Copied to clipboard

Hvad er den vigtigste begrundelse for, at vi har ytringsfrihed?

Jeg har ret til at kritisere andre mennesker, hvis jeg er uenig med dem. Eksempelvis har jeg ret til at gøre grin med andre typer mennesker i samfundet, så længe jeg ikke krænker dem.
Jeg har mulighed for at blande mig i samfundsdebatten blandt andet ved hjælp af læserbreve eller andet og derigennem tilkendegive min holdning til et hvilket som helst emne.
Ingen skal være bange for at blive retsforfulgt på grund af det, de tror på - også selvom disse meninger ikke altid er lige populære blandt flertallet.
Med ytringsfrihed følger også en fri debat. det vil sige, at både politikere, eksperter og almindelige borgere kan debattere med hinanden, og denne debat udvikler samfundet og løfter menneskers horisont.
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.