Copied to clipboard

2020 Getac 阿拉丁變裝show

 • 1.林立鑫 — 什麼願望都實現不了的精靈 10%
 • 2.鄭兆晴 — 超邪惡迷你賈方 15%
 • 3.邱佳昌 — 飛不起來只會走路的魔毯 17%
 • 4.李佳芸 — 美黑失敗的茉莉公主愛麗絲 15%
 • 5.趙婉君 — 電影版茉莉公主Fiona 6%
 • 6.廖瑋同 — 願望沒被實現的阿拉丁 1%
 • 7.王仁駿 — 胖胖國王鬍子長 3%
 • 8.林伯遜 — 發大財商人 7%
 • 9.張栗綾 — 血鸚鵡的華麗變身 4%
 • 10.林修謙 — Magic小鍾 3%
 • 11.洪嬿翔 — 阿布就是阿拉丁的猴子 8%
 • 12.潘秋玥 — 一直瘦不了的胖胖茉莉公主 10%