Copied to clipboard

Mitä mieltä olet seminaarin annista?

Vastasi täysin odotuksiani
Vastasi osittain odotuksiani
Vastasin vain osin odotuksiani
Ei vastannut lainkaan odotuksiani
En osaa sanoa
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.