Copied to clipboard

Mielestäni sosiaalinen media vie liikaa aikaa nuoren muusta elämästä (esim. harrastuksilta).

Samaa mieltä
Eri mieltä
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.