Copied to clipboard

NIRAS MGP 2016 - hvem skal i finalen?

Sang nr. 1 Krøller eller ej - Maja & Thomas fra BIGG
Sang nr. 2 Rise like a Phoenix - Morten Thomsen fra NBS
Sang nr. 3 La det swinge - Joan & Gro fra MIJL
Sang nr. 4 Gir du et knus - Louise & Heidi fra NBS
Sang nr. 5 Euphoria - Omaima fra BIGG
Sang nr. 6 Waterloo - Claus, Morten, Anna og Rikke fra NBS
Sang nr. 7 Hard Rock Halleluja - Helene og Hristo fra BRIC
Sang nr. 8 Only Teardrops - Karen m.flere fra MILJ
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.