Copied to clipboard

Jak ocenia Pan/Pani jakość życia w powiecie żuromińskim?

Bardzo dobrze, powiat zapewnia wysoką jakość życia dla każdej grupy mieszkańców
Dobrze, choć powiat nie zapewnia tak samo dobrych warunków życia dla wszystkich mieszkańców
Zadowalająco, chociaż jest kilka kluczowych kwestii w powiecie, które wymagają poprawy
Źle, w powiecie nie mieszka mi się dobrze
Nie mam zdania
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.