Copied to clipboard

Hvilket forslag mener du øger chancen for succes i et ressourceforløb?

Kommunen skal give en bedre orintering om hvad et ressourceforløb er
Kommunen skal holde et orienteringsmøde om ressourceforløb inden visitationen
Indfør en maksimal længde på X-antal år for det samlede afklaringsforløb (fra sygemelding til afsluttet udredning)
Ressourceforløb skal være frivilligt og baseres på tilbud, ikke som tvang med santkioner
Indfør en nedre grænse i restarbejdsevne for deltagere i ressourceforløb
Ressourceforløb skal per automatik tilbydes som en tidlig udredning og indsats
Indfør en grænse for et maksimalt antal arbejdsprøvninger
Afkort perioden for arbejdsprøvningens varighed
Et afsluttet ressourceforløb skal resultere i en slutudredning der leder til fleksjob eller førtidspension
Lægefaglige udtalelser skal respekteres
Forældelsesfristen for lægefaglige udtalelser skal afskaffes, når diagnosen er en stationær eller progressiv sygdom.
Indfør borgerbudget, så økonomien følger den enkelte borger i ressourceforløbet
Gør det muligt at indføre økonomiske sanktioner overfor fejl i sagsbehandlingen
Udgiften for de sociale ydelser bør overgå til staten, så kommunen ikke kan lave "kassetænkning"
Lad beslutningsansvar følge indsatsen så bl.a. den koordinerende sagsbehandler kan træffe de nødvendige beslutninger og have den fornødne økonomiske prokura
Afskaf sanktioner overfor borgere i ressourceforløb
Indfør en maksimal sagsbehandlingstid og -garanti.
Underbyg borgerens sociale retssikkerhed, så borgerens rettigheder er udgangspunktet for god sagsbehandling
Indfør en klienterstatningsordning som er sammenlignelig med patienterstatningsordningen
Indfør reel ligestilling også på det økonomiske område for størrelsen af ressourceforløbsydelsen
Gør det muligt for borgeren selv at vælge sin kommunale social- og sagsbehandler
Indfør retten til en "second opinion" modsvarende muligheden i sundhedsvæsenet
Gør brugen af en midlertidig pension gældende i de tilfælde, hvor borgerens helbredstilstand er særligt udfordret
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.