Copied to clipboard

Vil I fortsætte med at have løsningsnøgler?

  • Ja 38%
  • Nej 63%