Copied to clipboard

Съгласни ли сте летище София да бъде дадено на концесия?

  • Да, категорично. 0%
  • Да, защото частна фирма ще го управлява по-добре. 0%
  • Да, защото държавата трябва да се освобождава от несвойствени дейности. 0%
  • Не, категорично. 0%
  • Не, защото по принцип съм против концесиите. 0%
  • Не, защото летище София е част от националната сигурност. 100%
  • Нямам мнение. 0%