Copied to clipboard

Съгласни ли сте летище София да бъде дадено на концесия?

Да, категорично.
Да, защото частна фирма ще го управлява по-добре.
Да, защото държавата трябва да се освобождава от несвойствени дейности.
Не, категорично.
Не, защото по принцип съм против концесиите.
Не, защото летище София е част от националната сигурност.
Нямам мнение.
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.