Copied to clipboard

Sisältöehdotuksia viimeiselle lähijaksolle. Äänestä omaa suosikkiasi! Äänestys päättyy 21.8.2015.

  • 1. Käytännön esimerkkejä rehtorin työn arjesta (talous, lukujärjestyksen laadinta, yhteistyö verkostojen kanssa ym.) 33%
  • 2. Kriisi- ja uhkatilanteiden johtaminen (oppilaitoksen, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuus) 33%
  • 3. Rehtorin oikeudellinen asema 17%
  • 4. Hallinto (hallintolaki esim. asiakirjojen julkisuus ja salassapitosäädökset) 17%