Copied to clipboard

Sisältöehdotuksia viimeiselle lähijaksolle. Äänestä omaa suosikkiasi! Äänestys päättyy 21.8.2015.

1. Käytännön esimerkkejä rehtorin työn arjesta (talous, lukujärjestyksen laadinta, yhteistyö verkostojen kanssa ym.)
2. Kriisi- ja uhkatilanteiden johtaminen (oppilaitoksen, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuus)
3. Rehtorin oikeudellinen asema
4. Hallinto (hallintolaki esim. asiakirjojen julkisuus ja salassapitosäädökset)
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.