复制到剪贴板

Sisältöehdotuksia viimeiselle lähijaksolle. Äänestä omaa suosikkiasi! Äänestys päättyy 21.8.2015.

1. Käytännön esimerkkejä rehtorin työn arjesta (talous, lukujärjestyksen laadinta, yhteistyö verkostojen kanssa ym.)
2. Kriisi- ja uhkatilanteiden johtaminen (oppilaitoksen, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuus)
3. Rehtorin oikeudellinen asema
4. Hallinto (hallintolaki esim. asiakirjojen julkisuus ja salassapitosäädökset)
点击提交,即表示您同意本网站的使用条款