Copiado al portapapeles

Sisältöehdotuksia viimeiselle lähijaksolle. Äänestä omaa suosikkiasi! Äänestys päättyy 21.8.2015.

1. Käytännön esimerkkejä rehtorin työn arjesta (talous, lukujärjestyksen laadinta, yhteistyö verkostojen kanssa ym.)
2. Kriisi- ja uhkatilanteiden johtaminen (oppilaitoksen, henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuus)
3. Rehtorin oikeudellinen asema
4. Hallinto (hallintolaki esim. asiakirjojen julkisuus ja salassapitosäädökset)
Al hacer clic en Enviar, acepta los Términos de Uso de este sitio web.