复制到剪贴板

Hvilket indsatsområde er vigtigst for at forbedre trivslen?

Hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaver
Tillid mellem faggrupperne
Tillid mellem medarbejdere og ledelse
Indflydelse på egne arbejdsopgaver
Samarbejdet med præsidenten
Konstruktive løsninger af konflikter
点击提交,即表示您同意本网站的使用条款