Copied to clipboard

Hvilket indsatsområde er vigtigst for at forbedre trivslen?

Hensigtsmæssig fordeling af arbejdsopgaver
Tillid mellem faggrupperne
Tillid mellem medarbejdere og ledelse
Indflydelse på egne arbejdsopgaver
Samarbejdet med præsidenten
Konstruktive løsninger af konflikter
By clicking on Submit, you agree to the Terms of Use of this website.